trsp av transformator beställare är LMI

Photo Number 214

    
...66676869707172737475