Varningsbilar och Vägtransportledare

Vi har flerårig erfarenhet av specialtransporter och allt vad som krävs i form av vägval, planering, tillstånd och dispenser. Vi planerar utifrån vägars och broars bärighet, fri höjd m.m.

Varningsbil

För fordon vars bredd, lasten inräknad, överstiger 310 centimeter bör dessutom följande villkor föreskrivas:

Särskild varningsbil skall föras omkring 200 meter framför eller, vid färd på väg med mittremsa, bakom den breda transporten. Vid färd inom tättbebyggt område bör avståndet vara kortare.

Vägtransportledare

Sedan den 1 juli 2005 har polisens uppgifter vid eskort av långa, breda och tunga dispenstransporter ersatts av vägtransportledare. I samband med att långa, breda och tunga vägtransporter ska utföras med eskort har en vägtransportledare rätt att ge anvisningar till övriga trafikanter för att transporten ska kunna framföras på ett trafiksäkert sätt. Som trafikant har man skyldighet att följa vägtransportledarens anvisningar.